en English

Wat weet je over reflexologie?
De meeste mensen associëren het met de voeten en de rest is een beetje mysterieus.

Nou, wees nooit bang! We zijn hier om deze geweldige carrosserieservice voor u te ontgrendelen.

Is reflexologie nieuw?

Men denkt dat reflexologie voor het eerst werd geregistreerd door de oude Egyptenaren in 2330 voor Christus. Dus ja, het is al een tijdje.

Dus wat is het?

Het is een soort lichaamswerk dat bepaalde punten van de voeten, handen en hoofd onder druk zet, in de overtuiging dat elk van deze is verbonden met de organen en systemen van ons lichaam, wat spanning kan verlichten en genezing daar kan bevorderen. Reflexologen bestuderen deze verbindingen en hebben via externe punten toegang tot de interne functies van uw lichaam.

Wat zijn de voordelen?

We zijn blij dat je het vraagt. Hier is een infographic met een aantal van hen:

.

english version ⇓

What do you know about reflexology?

Most people associate it with the feet and the rest is a little mysterious.

Well, never fear! We’re here to uncloak this awesome bodywork service for you.

Is reflexology new?

Reflexology is thought to have been first recorded by the Ancient Egyptians in 2330 BC. So, yeah, it’s been around awhile.

So what is it?

It’s a type of bodywork that puts pressure on certain points of the feet, hands and head with the belief that each of these is connected to the organs and systems of our body, which can relieve tension and promote healing there. Reflexologists study these connections and are able to access your body’s internal functions through exterior points. 

What are the benefits?

We’re glad you asked. Here is an infographic outlining some of them:

zen massage blog